Agendapunt wegtracé Manheuvels ingetrokken voor gemeenteraad

Het Geelse schepencollege besliste om het agendapunt over de schorsing van de gemeenteraadsbeslissing m.b.t. het wegtracé voor de verkaveling Manheuvels in Bel te schrappen van de agenda van de gemeenteraad op maandag 3 november.

Het schepencollege ontving een brief van het projectontwikkelaar. In de brief staat dat de ontwikkelaar een nieuw project voorstelt met minder kavels om te ontwikkelen. Het wegtracé wijzigt dan ook. Ook aan het bezwaar van het stadsbestuur over te weinig groenaanleg in het gebied wordt in de nieuwe plannen tegemoet gekomen. Op de laatste gemeenteraad voor het zomerverlof weigerde de gemeenteraad het wegtracé dat de ontwikkelaar had aangevraagd voor de verkaveling Manheuvels.

De projectontwikkelaar legde daarna klacht neer bij de gouverneur. Zij schorste de beslissing van de gemeenteraad omdat het onvoldoende gemotiveerd was. Het agendapunt voorzien op de gemeenteraad van 3 november ging over deze schorsing. Het schepencollege had bovendien vragen bij de verkaveling zelf en zag in de grootte en de inplanting mogelijke bezwaren voor de draagkracht in het dorp Bel.Het stadsbestuur wacht nu het nieuwe voorstel van de projectontwikkelaar af.