Stad investeert fors in sportinfrastructuur

Tijdens de gemeenteraad werd in de meerjarenbegroting een budget van 9,5 miljoen euro goedgekeurd om te investeren in sportinfrastructuur. Een nieuwe sporthal wordt gebouwd aan het Sint Aloysiuscollege in het centrum en over 4 jaar wordt gestart met werken aan de stedelijke sporthal Axion, die in oppervlakte gaat verdubbelen. Met betere faciliteiten voor supporters. Ook de buitensporten krijgen aan de Axion een plek. Dat is goed nieuws voor de 91 Geelse sportclubs. Veel clubs moeten nu uitwijken naar andere gemeenten of in een turnzaal van een school.