LaakdalMeerhout

Kwetsbare weggebruikers blijven aandachtspunt in politiezone

Vorig jaar vielen 7 doden, waarvan 4 fietsers en 1 voetganger, bij 781 verkeersongevallen in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. Het aantal ongevallen is ten opzichte van 2013 hetzelfde gebleven, maar met dodelijke afloop is terug gestegen. Bijna de helft van de verkeersslachtoffers vorig jaar waren kwetsbare weggebruikers. Het grotendeel van hen waren fietsers. Geel is de koploper bij het aantal verkeersongevallen. Veertien inwoners op 1000 werden daar slachtoffer van een ongeval. In Meerhout waren dit negen inwoners op 1000 en in Laakdal waren dit er acht op 1000. In Geel en Laakdal bleef het aantal verkeersongevallen gelijk. Enkel in Meerhout was een daling te zien van 17%. De meest ernstige verkeersongevallen gebeurden in Laakdal, waarvan 1/3 van de ongevallen een lichamelijk letsel tot gevolg had. Voor Geel en Meerhout was dit respectievelijk 27% en 24%. Bij één derde van de vastgestelde ongevallen werd een vluchtmisdrijf gepleegd.