LaakdalMeerhout

Drie windturbines actief tegen zomer 2017

Tegen de zomer van 2017 gaan drie windturbines operationeel zijn naast het Albertkanaal in de Meerhoutse deelgemeente Gestel. Exploitant Electrabel wil bij de bouw van de turbines de Meerhoutse bevolking mee laten participeren. Wie in Meerhout woont of juist over de gemeentegrens in Laakdal gaat aandelen kunnen kopen die een dividend van 4 tot 6 procent garanderen. De drie windturbines komen langs de straten Gestelbeemden, Schaffelare en Dijkstraat. Tot 12 april loopt nog een openbaar onderzoek voor de toekenning van de milieuvergunning. Binnenkort volgt ook een openbaar onderzoek voor de bouwvergunning. De drie windmolens gaan groene stroom produceren voor 6900 gezinnen. Volgens schepen Fons Hannes moet het Meerhoutse gemeentebestuur nog een oplossing vinden voor de toegankelijkheid van de locatie waar de turbines komen.