Geel

3.259 euro bruto is gemiddeld loon in Geel en buurgemeenten

Gelenaars die in hun eigen stad of buurgemeente werken verdienen gemiddeld 3.259 euro bruto per maand. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de federale overheidsdienst Economie en gaan over 2013. Belgen met een voltijdse job verdienen in ons land gemiddeld zo’n 3.300 euro bruto. Mensen die dagelijks naar Brussel pendelen hebben een loon van meer dan 3.800 euro. De plaats van tewerkstelling blijkt dus naast het beroep en de sector een rol te spelen in de omvang van het brutoloon. De meeste voltijdse loontrekkenden in ons land verdienden een brutomaandloon dat zich tussen 2.000 en 3.000 euro bedraagt.