Geel

Denk mee over toekomst stad Geel

Op donderdag 17 september vindt het stadsdebat plaats over de toekomst van Geel. Jij kan er aan deelnemen en vooraf inschrijven is noodzakelijk. Vier thema’s komen aan bod tijdens de avond : wonen en woonomgeving, onderwijs, zorg en cultuur. Elke deelnemer kiest een thema dat hem of haar het meeste aanspreekt. Na een toelichting is er ruim de gelegenheid voor discussie en overleg. Alle ideeën en voorstellen worden meegenomen bij de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat de komende maanden verder vorm krijgt. 

 

meer info: cel stadsplanning en –ontwikkeling, stadsontwikkeling@geel.be, 014 56 60 80