Geel

Geel doet extra inspanningen voor opvang vluchtelingen

Twee woonpanden worden bijkomend gehuurd door de stad voor de tijdelijke opvang van asielzoekers. Zo kunnen 3 alleenstaanden en een gezin extra in onze stad opgevangen worden. Op die manier kunnen elk jaar 24 mensen opgevangen worden, omdat de procedure van erkenning gemiddeld 3 maanden duurt. Tot nu zijn er geen colllectieve opvanginitiatieven van Fedasil of het Rode Kruis in leegstaande gebouwen of tenten in Geel. Daarom kiest het stadsbestuur bewust voor kleinschalige en kwaliteitsvolle initiatieven. De huur van de panden en alle kosten eraan verbonden worden gefinancierd door Fedasil. Als zich mogelijkheden voordoen, wil het stadsbestuur deze opvang uitbreiden. Daarom doet de stad Geel een nieuwe oproep aan pandeigenaars.

Na de erkenning moeten de asielzoekers de tijdelijk opvang verlaten. Omdat ongeveer 30% van de asielzoekers in Geel blijft wonen na hun erkenning wordt voor volgend jaar 1 extra tijdelijke noodwoning gehuurd. Momenteel heeft onze stad 1 permanente en 2 tijdelijke noodwoningen. Deze 4 noodwoningen worden voor eenieder ingezet die met acute woonnood wordt geconfronteerd. Dat hoeven niet persé vluchtelingen zijn. Ook het Lokaal Opvang Initiatief voor niet begeleide buitenlandse minderjarigen Den Ark blijft bestaan. Al tien jaar worden zeventien minderjarigen tijdelijk opgevangen. In de meeste gevallen voor een periode van minder dan een jaar.