LaakdalMeerhout

2 % onder invloed van alcohol bij controles

Sinds 27 november controleerde de lokale politie 1022 bestuurders op alcoholgebruik in de zone Geel-Laakdal-Meerhout. 2% van hen legde een positieve test af. Zeven chauffeurs hadden een alcoholgehalte tussen 0,5 en 0,8 promille. Deze kwamen er vanaf met een rijverbod van drie uur en een onmiddellijke inning van 170 euro. Elf bestuurders hadden een alcoholgehalte van meer dan 0,8 promille. Deze kregen minimaal zes uur rijverbod en een proces-verbaal. Dit resulteert in een minnelijke schikking of een dagvaarding voor de politierechter. Negen rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken.

De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout koos ook dit jaar hoofdzakelijk voor dagelijkse kleinschalige acties. Deze vinden plaats op alle mogelijke tijdstippen van de dag en op alle mogelijke plaatsen in de zone. Ook controleren de agenten regelmatig op sluipwegen, die vaak door bestuurders met een glaasje teveel op, gebruikt worden. Omwille van de verhoogde terreurdreiging heeft de zone gekozen om bij deze controles extra personeelsleden in te zetten om toch op een veilige manier voldoende alcoholcontroles tijdens de eindejaars Bob-campagne te kunnen laten doorgaan. Hierdoor blijft de pakkans even groot als voorheen en loop je de kans om op elk moment gecontroleerd te worden.