Uitbreiding basisschool Winkelomheide gestart

De uitbreiding van de stedelijke basisschool in Winkelomheide is volop aan de gang. Naast het huidige gebouw komt ook een nieuwbouw in de tuin van de pastorij, die ook geïntegreerd wordt in de nieuwe school. In de nieuwbouw komt een nieuwe sanitaire blok, drie kleuterklassen, zes klaslokalen en twee kleinere lokalen voor mini-klassen of zorgondersteuning. Op het gelijkvloers van de pastorij worden een lokaal voor de directie, een lokaal voor de schooladministratie, een vergaderruimte en een lokaal voor het parochiesecretariaat voorzien. Op de bovenverdieping komen vier kleine lokalen die gebruikt worden voor de levensbeschouwlijke vakken. Daarnaast wordt de speelplaats van de lagere school ingericht met een voetbalveld, volleybalveld, basketbalveld, speeltoestellen, touwenparcours, zandbak, wadi en hinkelparken. Er komt ook een overdekte fietsenstalling en nieuwe kleedkamers. Er wordt verwacht dat deze werken klaar zijn in maart van volgend jaar. Als de nieuwbouw klaar is worden de bestaande lokalen gerenoveerd en heringericht met twee kleuterklassen en een overdekte speelruimte voor de kleuters, twee klaslokalen, een zorgklas, een berging en een refter. Op de nieuwe speelplaats gaan de kleuters kunnen spelen in een zandbak of een speelhuisje. Er wordt een grasveldje met speelheuvel aangelegd en wipkippen geplaatst. Het einde van de werken is voorzien voor december 2018.