Geel

Website opgepest bedacht in Geel

Onderzoek toont aan dat naar schatting 1 op 5 scholieren wordt gepest. Zo’n 5% van de leerlingen wordt wekelijks meermaals gepest. Pestgedrag piekt rond de leeftijd van 12 jaar en voor cyberpesten is dat 15 jaar. Daarom hebben Bieke Geenen en Griet Severeyns uit Geel, samen met Steven Gielis uit Arendonk een nieuwe website gelanceerd opgepest.be. Volgens de drie experten is pesten nog altijd een probleem in de Vlaamse scholen. Op de nieuwe website kunnen jongeren die gepest worden terecht voor informatie over hoe ze stappen kunnen zetten om het pesten te stoppen. Ook pesters kunnen stap voor stap aan de slag om niet meer te pesten. Scholen kunnen een pest scan aanvragen waarbij 50 evaluatiecriteria worden onderzocht. Daaruit volgt een uitgebreid pestrapport om de pestaanpak te optimaliseren en ouders kunnen een pest spel kopen. Zowel ouders als leerkrachten vinden op de website een schat aan informatie over het thema pesten.