Geel

Geel FM schenkt speelhuis aan nieuwe kinderafdeling OPZ

Het OPZ van Geel opende vrijdag de nieuwbouw voor kinder- en jongerenpsychiatrie. Het nieuwe complex bestaat uit twee losstaande paviljoenen met een onthaalfunctie, therapeutisch centrum, leslokalen en een polyvalente ruimte. In enkele aan elkaar gekoppelde huizen is er plaats voor 3 leefgroepen. In het complex werd ook een unit voor crisisopvang voorzien. Uniek is dat het volledige gebouw opgetrokken werd met massieve houtbouw. De totale kostprijs bedraagt 8,5 miljoen euro, waarvan 60% gesubsidieerd wordt. Ook Geel FM deed een duit in het zakje door geld in te zamelen met de actie Request For Dimpna bij de start van de Dimpnadagen in mei 2015. Met de opbrengst ervan werd een speelhuis gebouwd in de kinderafdeling.