LaakdalMeerhout

Uitzondering op verbod vuurwerk van oud naar nieuw

Tijdens de overgang van oud naar nieuw mag je vuurwerk afsteken op privé domein tussen 23u45 en 00u45 en hoef je vooraf geen toelating vragen van de burgemeester. Dat staat te lezen in artikel 56 van de politiecodex van de zone Geel-Laakdal-Meerhout. Op andere momenten in het jaar kan het ook maar daar moet je wel degelijk de toestemming vragen aan en krijgen van de burgemeesters van Geel-Laakdal en Meerhout. Want in de politiecodex staat dat vuurwerk is verboden. Via de campagne ‘Ik knal zonder vuurwerk’ roepen de drie gemeenten uit de politiezone op om nieuwjaar te vieren zonder vuurwerk, onder meer omwille van de angst die dit veroorzaakt bij dieren, de lichamelijke letsels die dit elk jaar opnieuw veroorzaakt, het verhoogd risico op brand en beschadiging.