LaakdalMeerhout

99% van gecontroleerde bestuurders is BOB tijdens alcoholcontroles in politiezone

De eindejaars BOB-campagne is afgelopen. De politiezone controleerde in totaal 6140 bestuurders op alcoholgebruik tussen 25 november van vorig jaar en 30 januari dit jaar. 99 procent van hen legde een negatieve alcoholtest af. 21 chauffeurs hadden een alcoholgehalte tussen 0,5 en 0,8 promille. Deze kwamen er vanaf met een rijverbod van drie uur en een onmiddellijke inning van 170 euro. 38 bestuurders hadden een alcoholgehalte van meer dan 0,8 promille. Deze kregen minimaal zes uur rijverbod en een proces-verbaal. Dit resulteert in een minnelijke schikking of een dagvaarding voor de politierechter. Veertien rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. Tijdens deze eindejaars BOB-campange werden bijna 1000 bestuurders meer gecontroleerd tegenover de vorige editie. Tijdens de eindejaars Bob-campagne van 2015-2016 controleerde de zone 5 160 bestuurders. Toen legde 98 procent van hen een negatieve alcoholtest af. 31 chauffeurs hadden een alcoholgehalte tussen 0,5 en 0,8 promille. 57 bestuurders hadden een alcoholgehalte van meer dan 0,8 promille. 27 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. De politiezone koos ook dit jaar hoofdzakelijk voor dagelijkse kleinschalige acties. Deze vonden plaats op alle mogelijke tijdstippen van de dag en op alle mogelijke plaatsen in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. Ook controleerden de agenten regelmatig op sluipwegen, die vaak door bestuurders met een glaasje teveel op, gebruikt werden.