LaakdalMeerhout

Burgemeester noemt afsprakensysteem een succes

Op 1 januari werd een nieuw afsprakensysteem in gebruik genomen in het stadhuis van Geel. De voorbije 3 maanden werden er zo’n 7.800 afspraken geregistreerd. 40% werd online gemaakt, 35% telefonisch. 1/4 van de bezoekers passeerden langs de onthaalbalie om een afspraak te maken. Bij ruim 6% van de afspraken kwam de burger niet opdagen. Volgens burgemeester Vera Celis is het systeem een succes en biedt het voordelen voor zowel de burger als het stadspersoneel. Ook bij de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout wordt voortaan enkel op afspraak gewerkt voor niet-dringende aangiftes.