LaakdalMeerhout

Wijkagent Veerle-Heide communiceert ook via Facebook

De wijkagent van de wijk Veerle-Heide in Laakdal nam het initiatief om heel dicht bij haar buurtbewoners te staan om met hen ook te communiceren via facebook. Ze heeft deze groep ‘wijkagent Veerle-Heide’ opgericht voor de inwoners van haar wijk. In deze groep wil ze met hen wijkgerichte informatie over veiligheid delen. Natuurlijk kunnen er haar ook vragen gesteld en problemen gemeld worden die binnen de bevoegdheid van de politie vallen. Alleen inwoners van haar wijk worden toegelaten tot de groep. Deze groep dient niet voor dringende politiehulp. Hiervoor moet je 101 of 014 56 47 00 bellen. De wijk Veerle-Heide in Laakdal omvat alle straten links van de Vorstsebaan komende van Groot-Vorst, dus ook de Tessenderloseweg, Averboodsebaan, Diestse Baan, Peirenstraat,enz… Als je twijfelt of je in deze wijk woont, kan je hier checken. Dit is een proefproject. Als het slaagt, gaan ook andere wijkagenten van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout haar voorbeeld snel volgen. Voor persoonlijke of gevoelige vragen of problemen kan je je wijkagent uiteraard best bellen of mailen. Je kan Caroline Mensch ook bereiken op 0470 80 20 52 of via het wijkkantoor van Laakdal op 014 57 01 12. Via mail op caroline.mensch@police.belgium.eu of wijkteamlaakdal@pzglm.be.