LaakdalMeerhout

Weinig jongeren hebben weet van ‘Groene telefoon’ BP

Het chemiebedrijf BP bereikt jongeren minder goed dan de oudere generatie. Dat blijkt uit de bevraging van BP met de tweedejaarsstudenten marketing van Thomas More Geel. Weinig jongeren weten zeer weinig af over het bestaan van de ‘Groene telefoon’. Dit nummer kan gratis gebeld worden bij klachten omtrent het milieu of de veiligheid. Een suggestie van de studenten was dan ook om in te zetten op sociale media zoals facebook of twitter. Er is een positieve trend merkbaar op het vlak van hinder. Zes jaar geleden ondervond de helft van de buurtbewoners hinder, nu is dat nog 23%. Meestal gaan de klachten over  de slechte luchtkwaliteit, geluidshinder en geurhinder. In het merendeel van de gevallen geven de buurtbewoners aan dat dit slechts enkele keren per jaar gebeurd. Zo’n 600 buurtbewoners uit Geel, Laakdal en Meerhout werden bevraagd bij dit onderzoek.