Meerhout

Wijkagent Zittaart communiceert ook via Facebook

Evy Van Den Brande is de wijkagent in het Meerhoutse Zittaart en zij nam het initiatief om met de buurtbewoners te communiceren via facebook. Ze richtte een facebookgroep op voor de inwoners van haar wijk. In deze groep wil ze met hen wijkgerichte informatie over veiligheid delen. Natuurlijk kunnen er aan haar ook vragen gesteld en problemen gemeld worden die binnen de bevoegdheid van de politie vallen. Alleen inwoners van Zittaart worden toegelaten tot de groep en de groep vindt je onder wijkagent Zittaart.