LaakdalMeerhout

99% van de chauffeurs bobt tijdens de zomer in de politiezone

99% van de in totaal 7009 gecontroleerde bestuurders in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout legden een negatieve alcoholtest af tijdens de zomer Bob-campagne. Deze liep van 9 juni tot en met 4 september.

27 chauffeurs hadden een alcoholgehalte tussen 0,5 en 0,8 promille. Deze kwamen er vanaf met een rijverbod van drie uur en een onmiddellijke inning van 179 euro. 64 bestuurders hadden een alcoholgehalte van meer dan 0,8 promille. Zij kregen minimaal zes uur rijverbod en een proces-verbaal. Dit resulteert in een minnelijke schikking of een dagvaarding voor de politierechter. 21 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken.

De politie controleerde dit jaar bijna 800 bestuurders meer dan vorig jaar. Tijdens de zomer Bob-campagne van 2016 controleerde de zone 6226 bestuurders. Toen legde 99 procent van hen een negatieve alcoholtest af. 24 chauffeurs hadden een alcoholgehalte tussen 0,5 en 0,8 promille. 35 bestuurders hadden een alcoholgehalte van meer dan 0,8 promille. Tien rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken.

De politiezone koos ook dit jaar hoofdzakelijk voor dagelijkse kleinschalige acties. Deze gingen door op alle mogelijke tijdstippen van de dag en op alle mogelijke plaatsen in de zone. Ook controleerden we regelmatig op sluipwegen, die vaak door bestuurders met een glaasje teveel op, gebruikt worden.