Olen

Pastorie St.-Jozef-Olen omgevormd tot nieuw huurproject

De sociale huisvestingsmaatschappij De Heibloem start met een nieuw huurproject in de pastorie van St-Jozef Olen. Er komen appartementen in de statige woning. Uniek in dit project is dat de bewoners beschikken over privéruimtes, maar dat er ook enkele gemeenschappelijke ruimtes komen. Iedere huurder kan gebruik maken van een gemeenschappelijke tuin, keuken en wasmachine. Op dinsdag 22 mei is er om half twee in de namiddag een infomoment in ontmoetingscentrum De Vrede.