Geel

Plan aangepast voor aanleg tweerichtingsfietspad in Groenhuis

Het aangepast plan voor de aanleg van een tweerichtingsfietspad in Groenhuis is klaar. Er komt een nieuw openbaar onderzoek, omdat het ontwerp van dit plan verschilt van het plan dat Geel een jaar geleden voorlegde aan de buurt en ook omdat er meer privégrond wordt ingenomen. Volgens Sp.a gemeenteraadslid Noël Devos zijn er bij de buurtbewoners grote bezorgdheden over onder meer de parkeermogelijkheden. Volgens schepen van Openbare Werken Ben Van Looveren wordt de weg breder om een fietspad te kunnen aanleggen dat in aanmerking komt voor subsidies van de provincie Antwerpen. Er moet zo’n 15 tot 20 centimeter meer grond ingenomen worden dan oorspronkelijk berekend. Er komt dan wel een weg met een tweerichtingsfietspad, een voetpad en parkeerplaats op straat. De stad hoopt dat de innames van de gronden in der minne geregeld kunnen worden, maar houdt wel een onteigeningsplan achter de hand.