Geel

Ringland is nieuw burgerinitiatief rond doorgaand verkeer in centrum

Na het dodehoekongeval waarbij een oudere fietsster met haar tweewieler op het kruispunt van de Diestseweg met Gasthuisstraat onder een vrachtwagen terecht kwam, hebben enkele bezorgde Gelenaars de burgerbeweging Ringland Geel in het leven geroepen. Daar hoort ook een pagina op Facebook bij. Volgens de initiatiefnemers is het dringend tijd dat er iets wordt gedaan aan het zware vrachtverkeer dat dwars door Sint-Dimpna richting Retie rijdt. Als tweede punt willen ze dat er snel weer werk gemaakt wordt van een broodnodige bijkomende ontsluitingsweg.

Wat dat laatste betreft heeft de provincie Antwerpen op vraag van de stad Geel in september vorig jaar het licht op groen gezet voor de opmaak van een nieuwe studie. Die moet bepalen of een nieuwe ontsluitingsweg nodig is, en zo ja, waar die dan het beste kan komen. De provincie deed die studie in feite tien jaar geleden al een keer, wat toen het noordelijke tracé tussen de Dr. Van De Perrestraat en Retieseweg opleverde. Maar die plannen werden na een lange procedureslag door de Raad van State naar de prullenbak verwezen.

De provincie heeft een aantal lokale bestuursleden, adviesorganen en middenveldorganisaties volgende week in Geel uitgenodigd om een start te maken met de nieuwe studie. In dat studietraject wordt de burger nauw betrokken.