Geel

Akkoord voor werfweg Astor

De ontwikkelaar van het Astor-project aan Groenhuis en Klein-Veldekensstraat in Geel, kwam tot een akkoord met de eigenaars van enkele gronden om deze aan te kopen. Hierdoor kan alsnog de verplichte werfweg aangelegd worden, die als voorwaarde geldt voor de vergunning van het project. De werken startten echter enkele weken geleden al, waardoor verkeersmaatregelen en omleidingen moesten voorzien worden in onder meer de Technische Schoolstraat en de Holvenstraat. Van zodra de weg gerealiseerd is, zal het werfverkeer via de Groenstraat naar de projectsite rijden. Vanaf wanneer dat zal zijn, is nog niet duidelijk.