Brug Stelen morgen weer open voor verkeer

Zondag 3 juni 2018 schoof de brug van Stelen 20 meter naar haar tijdelijke ‘nieuwe’ plaats. Hierdoor was de brug afgesloten voor het verkeer sinds 28 mei. De werken verliepen vlot waardoor de brug morgen 28 juni, bijna een week vroeger dan verwacht, terug open kan zodat ze als omleidingsweg kan gebruikt worden tijdens de bouw van de nieuwe brug. Er geldt een tonnagebeperking tot 5,5 ton op de brug.

Het verhogen van deze brug over het Albertkanaal tot 9,10 meter en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal. Vandaag zijn al 32 bruggen op hoogte en zijn er nog heel wat projecten in uitvoering of aanbesteding.

De nieuwe brug in Stelen wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd. De nieuwe brug krijgt een totale overspanning van 128 m en een nuttige breedte van 15,60 m op het smalste punt. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 86 m) ook de oeverstroken waardoor onder de brug ruimte wordt gelaten voor jaagpaden, openbare weg (Kemeldijk) op de rechteroever en goederenspoor op de linkeroever.