Geel

Nieuwe bedrijvenzone Hezeschrans

De stad Geel en het IOK willen een nieuwe bedrijvenzone realiseren aan de Hezeschrans in de omgeving van het Albertkanaal in Geel-Punt. De zone van 8 hectare zou ruimte moeten bieden aan een 30-tal niet-hinderlijke bedrijven.  Een deel van de ruimte wordt voorzien voor bedrijven die nu zonevreemd gelegen zijn, zodat zij zich kunnen regulariseren.  Om de realisatie mogelijk te maken, moeten er nog enkele onteigeningen gebeuren en dienen de riolering en nutsleidingen aangelegd te worden. De kostprijs van de ontwikkeling wordt geraamd op ruim 3 miljoen euro.