Geel

Overstap naar rijk gas in Geel

De komende jaren zal er ook in Geel overgeschakeld worden naar een ander type aardgas, het zogenaamde rijk gas. Wie gebruik maakt van gastoestellen moet daarom laten controleren of de installatie hiervoor geschikt is. De meeste toestellen zijn echter compatibel. De volledige omschakeling zou in 2030 afgerond zijn. Voor meer informatie kan je terecht op www.gasverandert.be