Geel

Provincie Antwerpen houdt klankbordsessie regionale ontsluiting Geel

De provincie Antwerpen hield vrijdag een klankbordsessie in het kader van de Regionale Ontsluiting Geel. Deze verbinding tussen de Retieseweg en de Ring moet een alternatief bieden aan het doorgaand verkeer in Sint-Dimpna. Een 40-tal aanwezigen bogen zich over enkele thema’s zoals het te kiezen tracé en de manier waarop meerdere mensen betrokken kunnen worden bij het project. Tijdens de zomermaanden volgt een grootschalige online enquête waarbij iedereen input kan geven over het dossier.