GeelMeerhout

Razzia in twee horecazaken in centrum Geel en fuif in Meerhout

In de nacht van zaterdag op zondag werden 104 personen in twee horecazaken in het centrum van Geel gecontroleerd op drugs. De drugshonden reageerden positief op twaalf ervan. Bij hun fouille werden geen verdovende middelen aangetroffen. Eén persoon werd bestuurlijk aangehouden omdat hij de openbare orde verstoorde. De sociale inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid stelde ook nog drie processen-verbaal op. Ook 135 bezoekers van een fuif in Meerhout werden gecontroleerd op verdovende middelen. Hier reageerden de drugshonden positief op 20 personen. Bij tien van hen werden bij de fouille verdovende middelen teruggevonden. Het ging hoofdzakelijk om gebruikershoeveelheden cannabis. Zij kregen allemaal een proces-verbaal. Er werden ook nog heel wat verdovende middelen aangetroffen die weggegooid werden. Twee personen werden bestuurlijk aangehouden omdat ze de openbare orde verstoorden. Eén persoon kreeg een proces-verbaal voor weerspannigheid.