GeelMolOlen

Drie nieuwe windmolens in Geel West

Luminus tekende vandaag een overeenkomst voor de bouw van 3 windmolens op het bedrijventerrein Geel West. De turbines komen er bij Janssen Pharmaceutica, Boons en Transfurans Chemicals. 

In 2017 vroeg Luminus de omgevingsvergunning voor drie windmolens op het bedrijventerrein Geel West aan. De werkzaamheden beginnen in 2019. Eens volledig operationeel zullen de drie windmolens met elk een totale hoogte van 189 meter en een geïnstalleerd vermogen van maximaal 4 MW jaarlijks 25.000.000 kWh groene energie produceren. Dit komt overeen met het jaarlijks verbruik van ongeveer 7.000 gezinnen. Hierdoor wordt 8.500 ton CO2-uitstoot vermeden in vergelijking met een steenkoolcentrale. Dit is vergelijkbaar met een emissie van ongeveer 3.500 wagens (1) die hierdoor voorkomen wordt.

Stef Heylen, CEO van Janssen Pharmaceutica : “Bij Janssen gaan we resoluut voor een verdere verlaging van onze CO2-uitstoot. We gebruiken de groene stroom van de windturbine op onze site vrijwel volledig voor onze eigen processen.” 

Grégoire Dallemagne, CEO van EDF Luminus: “Elke nieuwe windmolen is een stap vooruit naar een groenere wereld. We willen onze klanten energie-efficiënte oplossingen aanbieden om hen zo te helpen minder energie te verbruiken en samen de strijd aan te gaan tegen de klimaatopwarming. De energie die ze toch nog verbruiken, produceren we steeds meer op hernieuwbare wijze. Dit project draagt hiertoe bij.” 

Vera Celis, burgemeester van Geel : “De bouw van drie nieuwe windmolens in Geel West draagt bij tot het behalen van de klimaatdoelstellingen van onze stad. We investeerden ook al in andere initiatieven zoals stookketelrenovaties, dakisolatie, aankoop van elektrische voertuigen, het inzetten op 100% groene stroom, enz….”

Om de buurt nader bij het windproject te betrekken, gaat Luminus het engagement aan om in zowel Stelen als Punt nieuwe energieprojecten uit te voeren. De bewoners konden daarbij zelf kiezen welke energiemaatregelen ten behoeve van de gemeenschap ze het liefst gerealiseerd wilden zien. In Stelen neemt Luminus de energiehuishouding van de parochiezaal en basisschool Kompas onder handen, in Punt komen er ingrepen in de parochiezaal en basisschool Top@Punt.