Kasterlee

Kasterlee last vuurwerk af omwille van droogte

Kasterlee besliste om het vuurwerk op woensdagavond ter gelegenheid van 11 juli af te lassen omwille van de droogte en bijhorende brandgevaar. De optredens en andere activiteiten op het binnenpad gaan gewoon door.