Meerhout

Kerkhof St-Trudokerk Meerhout dicht door werken

Door werkzaamheden aan de graven van de soldaten die tijdens de eerste wereldoorlog stierven gaat de het kerkhof bij de St-Trudokerk in het centrum van Meerhout vanaf 20 augustus tot en met 3 september dicht. De graven van de gesneuvelden tellen nogal wat beschadigde herdenkingsplaatjes en kapotte kruisjes. Omdat het op Wapenstilstand dit jaar precies een eeuw geleden is dat de eerste wereldoorlog eindigde, willen Meerhout en erfgoedcel K.Erf de graven opwaarderen. Tegelijkertijd wordt die zone als een groen erepark heringericht. De ruggen van de zerken en de stoffelijke overschotten blijven liggen, maar de andere horizontale constructies worden verwijderd. Families kunnen tot 15 augustus monumenten en foto’s weghalen.