Geel

Kruispunt Rauwelkoven-Reiten terug open

Sinds Donderdagavond is het kruispunt Reiten-Rauwelkoven terug open voor het verkeer. De afgelopen maanden werd aan het kruispunt gewerkt. De voorrangsregel is wel gewijzigd. De as Reiten-Rauwelkoven vanuit Geel is nu de voorrangsweg. Al het verkeer komende vanuit Larum moet voorrang verlenen.