Werken Amocolaan duren tot eind augustus

De werken aan de Amocolaan konden niet afgerond worden voor het bouwverlof. De werken duren tot eind augustus. Op de werf was in de week voor het bouwverlof het storten van het nieuwe beton voorzien, maar omdat onder andere de nieuwe fundering niet voldoet aan de strenge kwaliteitseisen die het Agentschap Wegen & Verkeer oplegt, kon dit niet plaatsvinden. Door deze ontwikkelingen konden de werken op de Amocolaan niet voor het bouwverlof worden afgerond zoals oorspronkelijk gepland. Na het bouwverlof zal er nog 3 tot 4 weken gewerkt worden tot eind augustus. De Amocolaan blijft wel altijd in beide richtingen open voor het verkeer. Enkel ter hoogte van de werfzone moet het verkeer beurtelings over één rijstrook passeren.