GeelLaakdalMeerhout

Bestuurders zien nieuwe verkeerslichten (nog) niet staan

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft twee verkeerslichten geplaatst op Rijn, waar de straat aantakt op de as van Sint-Dimpnaplen / Logen. Dat maakt dat het kruispunt volledig geregeld wordt met verkeerslichten, nadat er jarenlang enkel lichten hadden gestaan op de doorlopende verkeersas. Omdat het verkeer uit Rijn geen verkeerslichten had, was het niet altijd duidelijk wanneer ze de weg op konden rijden.

Maar dat het agentschap de verkeerslichten dit weekend ook meteen in gebruik heeft genomen, is heel veel automobilisten nog ontgaan. Heel veel voertuigen rijden vanuit Rijn de doorgaande as naar Geel-Centrum of naar Retie op wanneer er op die as geen verkeer aankomt, waarbij ze in feite vaak door het rode stoplicht rijden. 

Op vraag van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout gaat de stad Geel nu bij het Agentschap Wegen en Verkeer aandringen op het plaatsen van signalisatieborden dat de verkeerssituatie er gewijzigd is. "Wij gaan er niet specifiek op controleren, maar na de nodige sensibilisering gaan we wel verbaliseren. De mensen rijden uit gewoonte door, maar ze moeten zich natuurlijk wel aan de wegcode houden", klinkt het bij de politie.