Geel

De Brugpartij wilt een schepen van burgerparticipatie in het leven roepen

Zaterdag stelde de Brugpartij haar verkiezingsprogramma voor. Daarbij is burgerparticipatie een absolute prioriteit en wordt dit een specifieke bevoegdheid van een schepen. Ook lanceert de Brugpartij bovendien als enige Geelse partij een apart dorpenbeleid, waarin ook die participatie van de burger centraal staat. Er komt een dorpenmanager om het dorpenbeleid en de dialoog met het stadsbestuur te organiseren, te ondersteunen en te coördineren. Ook dorpsraden komen er en in elk dorp gaat prioriteit gegeven worden aan geschikte ontmoetingsruimte. Het mobiliteitsplan van Geel wil de Brugpartij radicaal herzien en voetganger en fietser krijgen daarin de eerste plaats. Men wilt de perceptie wegwerken dat het centrum moeilijk bereikbaar is en dat er onvoldoende parkeerplaatsen zijn en dat parkeren duur is. Ook streven de progessieven dat alle gewestwegen in het centrum op termijn gemeentewegen worden. De belevingswaarde van het stadshart moet dringend opgewaardeerd worden. De Brugpartij denkt daarbij om parking Havermarkt om te vormen tot een groene, autoluwe plek met een overkapte structuur die zowel kan dienen als kiosk of markthalfunctie. Enkel wanneer het centrum van Geel erin slaagt zijn stadskankers te genezen, krijgt het winkelaanbod in het centrum opnieuw kansen. Om grotere winkelketens naar het centrum te krijgen moeten de bouwvoorschriften in de winkelstraten herbekeken worden. Want volgens de Brugpartij worden deze nu als een rem ervaren. Volgens Dirk Kennis is de Brugpartij na zijn ontstaan, één van de drie grootste partijen in Geel. De Brugpartij is een kartellijst van de plaatselijke afdelingen van Sp.a, Groen, Beweging.net en enkele onafhankelijken.