Geel

Eerste dag van het nieuwe schooljaar gestart

Enkele duizenden leerlingen starten vandaag het nieuwe schooljaar in Geel en veel ouders brengen hun kind met de auto naar de Geelse scholen omdat ze fietsen niet veilig vinden in de stad. Volgens de fietsersbond zijn er verschillende zwarte punten die aangepakt moeten worden. De schoolroute is maar zo veilig als het zwakste punt op die route, volgens de fietsersbond.

Opvallend dit schooljaar is het stijgend aantal inschrijvingen bij technische en beroepsscholen. Goed nieuws voor het bedrijfsleven dat al jaren dezelfde noodkreet uitroept. Namelijk dat er nood is aan geschoold technisch personeel. Directeur Bob Heylen van Sint Jozef Geel ziet ook een algemene stijging van het aantal leerlingen, met een kleine verschuiving van BSO naar TSO, terwijl dat de vorige jaren in de andere richting ging. Ook in de duale richtingen waarmee Kogeka dit jaar start, ziet men een goede instroom bij elektrotechnicus, elektromechanische technieken en bouwplaatsmachinist. Een beetje teleurstellend is het lage aantal inschrijvingen voor de opleiding orthopedie, een richting dat bijna uniek is in Vlaanderen.