Geel

Geels stadsbestuur zoekt samen met Stelenaars naar nieuwe bestemming kerk

De stad Geel zoekt samen met de inwoners van Stelen naar een nieuwe invulling voor de Sint Apolloniakerk. De werkgroep besliste om een extern ontwerpbureau aan te stellen op de herbestemming te begeleiden.

Op maandag 17 september organiseert de stad een participatiemoment in de kerk om half acht ’s avonds. Het extern ontwerpbureau geeft een toelichting, aansluitend krijgt iedereen de kans om zijn mening te geven over de plannen. Je schrijft je wel in voor 11 september via patrimonium@geel.be of je belt naar de dienst op 014/56.62.50.

Ook voor de drie andere kerken gaat men in de toekomst een nieuwe bestemming zoeken: Sint-Gerebernus Punt, Heilig-Hart Winkelomheide en Sint-Jozef Holven. In Punt en Holven start de het herbestemmingstraject in 2020, in Winkelomheide in 2022. Het stadsbestuur voorziet voor deze kerken nog veiligheids- en instandhoudingswerken tot einde 2025. In september vorig jaar keurde de gemeenteraad van Geel het kerkenplan goed. Dit plan bepaalt welke van de 12 kerken in Geel zeker behouden blijven voor eredienst en voor welke kerken mogelijk een andere toekomst is weggelegd.