Geel

58 mensen krijgen inburgeringsattest van de stad

58 Geelse inwoners behaalden hun inburgeringsattest en die nieuwe Gelenaars worden op zaterdag 20 oktober in de bloemetjes gezet in het Geelse stadhuis. Het inburgeringstraject is er voor mensen van buitenlandse herkomst die een toekomst willen uitbouwen in België. De inburgeraars die nu hun oorkonde krijgen, volgden met succes een basiscursus Nederlands. Ook hebben ze een cursus maatschappelijke oriëntatie achter de rug, gegeven door docenten van het Agentschap Integratie en Inburgering. Daarbij krijgen ze informatie over de Belgische samenleving en wordt er gewerkt aan het verhogen van hun zelfredzaamheid. Bovendien zijn ze van start gegaan met individuele begeleiding. Medewerkers van het Agentschap Integratie en Inburgering ondersteunen hen bij het vinden van werk of studies en maken hen wegwijs in het vrijetijdsaanbod.