Geel

Geel legt basis voor meerjarenplan 2020-2025

Geel zet nu het meerjarenplan 2020-2025 op de rails voor de volgende legislatuur. Daarin wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Men maakt daarvoor een omgevingsanalyse op. Dat is een verzameling van allerlei gegevens over de stad uit verschillende rapporten, onderzoeken en participatietrajecten. De omgevingsanalyse is voor iedereen beschikbaar op de stedelijke website geel.be. Daarin wordt Geel vergeleken met Mol, Lier, Sint-Truiden en Turnhout. Uit de analyse blijkt onder meer dat Geel, in vergelijking met die andere steden, qua bevolking de sterkste groei kent en dat de Gelenaar veel fietst en vaak de sportvoorzieningen van de stad gebruikt. Volgend jaar wil de stad participatie organiseren bij haar inwoners en medewerkers. Alle input en resultaten worden dan samengelegd als basis voor het bepalen van beleidsdoelstellingen. Hieraan worden budgetten en personeelsinzet gekoppeld. Het plan wordt eind 2019 goedgekeurd.