Olen

Gemeente Olen kent zijn bestuursploeg voor de volgende zes jaar

In Olen zijn de verdeling van de schepenbevoegdheden bekendgemaakt. CD&V is een coalitie aangegaan met Sp.a sociaal&Anders en Groen. CD&V levert de burgemeester met Seppe Bouquillon. Hij verlengt zijn ambtstermijn met zes jaar. Hij krijgt onder meer zorg, armoede, mobiliteit, veilige schoolomgevingen en leef- en luchtkwaliteit. Voor Sp.a Sociaal en Anders wordt Chris Bakelants voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en zij neemt verder ook nog gezondheid, huisvesting en wijkwerking voor haar rekening. Elke Tweepenninckx van Groen wordt schepen van milieu, duurzaamheid, financiën, burgerparticipatie, bibliotheek en noord-zuidbeleid. De drie andere schepenen zijn nu ook al actief in het college voor CD&V. Ellen De Swert neemt de volgende zes jaar toerisme, jeugd en kerkelijke aangelegenheden verder zetten. Haar nieuwe taken zijn mobiliteit, verenigingen en senioren. Kris Gebruers zal met sport, onderwijs en openbaar groen bevoegdheden verder zetten die hij nu ook al deed. Nieuwe bevoegdheden zijn cultuur, lokale economie en kinderopvang. Marc T’Syen zal openbare werken en landbouw verder zetten uit de huidige legislatuur. Nieuw voor hem zijn dierenwelzijn, ruimtelijke ordening en patrimonium.