GeelLaakdal

Huis Eeckhoudt in Klein-Vorst breidt uit

Huis Eeckhoudt, het tehuis voor volwassen personen met een verstandelijke beperking in Klein-Vorst, gaat uitbreiden. De bouwwerkzaamheden starten deze week. De uitbreiding gaat hand-in-hand met een hogere opvangcapaciteit én extra werkingsmogelijkheden.

Momenteel wonen er 13 personen in Huis Eeckhoudt. Dankzij de uitbreiding met 130m², kan het centrum 2 bijkomende bewoners opvangen. Er worden geen kamers bijgebouwd maar wel studio’s. Dat geeft enkele huidige bewoners de kans om door te stromen naar een meer geschikte en gewenste woonvorm; enerzijds op vlak van verhoogd zelfstandig wonen (binnen de veilige muren van het tehuis), en anderzijds op vlak van de verhoogde zorgbehoeften. Daarnaast komt er ook een tweede, ruimere living zodat het dagelijkse leven in huis verder kan opgesplitst worden in kleine groepjes.

Huis Eeckhoudt maakt samen met het dagcentrum Vogelzang in Groot-Vorst, Huis De Post in Geel, het dagcentrum Geel en een dienst mobiele woonondersteuning en begeleid werk, deel uit van Het Eepos. Het Eepos is een verzelfstandigde OCMW-vereniging die wordt beheerd door de OCMW’s van Laakdal en Geel. De uitbreiding van Huis Eeckhoudt is een project vanwege de gemeente en het OCMW van Laakdal (als eigenaar van het gebouw) in samenwerking met Het Eepos en het VIPA als subsidiërende overheid.

OCMW voorzitter Raf Moons reageert tevreden : "Dankzij dit uitbreidingsproject, kunnen wij nog beter inspelen op de noden en wensen van personen met een beperking. Niet alleen kunnen we meer personen opvangen maar de bewoners kunnen ook rekenen op een meer gevarieerde en kwalitatieve ondersteuning. Indien alles volgens plan verloopt, kan de nieuwbouw tegen de zomer van 2019 in gebruik genomen worden."