Olen

O1 verrast door verklaringen CD&V Olen

Op 14 oktober 2018 behaalde O1 twee zetels meer bij de gemeenteraadsverkiezingen in vergelijking met zes jaar geleden. Toch werd de partij koudweg aan de kant gezet door zijn coalitiepartner CD&V.

“Enkele dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen werd door de jeugdraad een verkiezingsdebat georganiseerd. Toen de moderator als slotvraag informeerde of er een voorakkoord was afgesloten, beloofden de lijsttrekkers van CD&V, sp.a-sociaal&anders en Groen dat hiervan geen sprake was.” zegt Mario Verhaert.
Het moment dat de definitieve resultaten op groot scherm werden vertoond stoven de aanwezige lijsttrekkers van CD&V, sp.a-sociaal&anders en Groen het gemeentehuis uit naar een geheime plaats om hier meteen een coalitieakkoord te sluiten. Met de overige partijen werd geen woord gewisseld.

In het verleden vonden er gesprekken plaats tussen O1 en de overige partijen. O1 wilde de communicatie met alle partijen open houden om, na het tellen van de stemmen, gesprekken op te starten met de partijen die daarvoor met respect voor de kiezer in aanmerking zouden komen.
“Wij hebben altijd gezegd dat wij geen voorakkoorden tekenen.” stelt Marc Verhulst. “Dat deden we niet in 2006 en evenmin in 2012. Dat hebben we ook gezegd toen CD&V ons enkele maanden geleden zoiets wilde voorleggen. Voor hen waren we de meest vanzelfsprekende partner kregen we hierbij als uitleg. Enkele dagen later hoorden we van een andere partij dat CD&V aan hen hetzelfde voorstel had gedaan mét dezelfde uitleg. De dag voor de verkiezingen vernamen we bij toeval van een sp.a-kandidaat dat er een voorakkoord was afgesloten met CD&V.”

De afgelopen dagen werden de kandidaten van O1 overspoeld met vragen waarom de huidige coalitie niet kon worden voortgezet. De mensen leken tevreden met hun bestuur én de coalitie ging vooruit, O1 weliswaar een stuk forser dan CD&V.
Marc Verhulst: “We kunnen bevestigen dat we ongeveer 10 jaar lang goed samengewerkt hebben met CD&V, met zeer behoorlijke resultaten. Na de toetreding van enkele nieuwe leden van CD&V in het schepencollege enkele jaren geleden begon dat echter te veranderen. Eigenbelang, zelfprofilering ten koste van anderen en vriendjespolitiek begonnen meer en meer de kop op te steken. Het maken van correcte afspraken werd hoe langer hoe moeilijker. Het algemeen belang verschoof steeds meer naar de achtergrond. Een weifelende burgemeester liet betijen.”

Ondanks de moeilijkere samenwerking leek naar buiten toe alles koek en ei, niet in het minst omdat O1 tot en het einde zeer loyaal bleef. Onmiddellijk na de verkiezingen kreeg O1 echter het deksel op de neus en werden ze ingeruild voor twee kleine partijen met nieuwkomers zonder bestuurlijke ervaring.
“De machthebbers van CD&V rekenen er natuurlijk op dat ze van hen de eerstvolgende jaren weinig last zullen hebben en dat ze meer dan ooit aan politieke zelfbediening zullen kunnen doen ten koste van de Olense bevolking en het algemeen belang. Aan de politieke vernieuwing van de voorbije jaren is daarmee definitief een einde gekomen.” aldus Mario Verhaert.