Geel

Open VLD Geel stapt uit burgerparticipatieproject Dimpna- en Gerebernusmemorandum

Open Vld stapt twee weken voor de verkiezingen uit het Dimpna- en Gerebernusmemorandum, dat op PVDA na, alle Geelse partijen enkele maanden geleden hadden opgesteld over burgerparticipatie in de volgende legislatuur. Maar volgens de liberalen gaat die bij nader inzien nog niet ver genoeg. De liberalen vinden de oprichting van een participatieraad zoals in het memorandum meer een veredelde ideeënbus voor het gemeentebestuur. Open VLD Geel wil de huidige adviesraden versterken en inzetten op co-creatie van stad samen met burgers. De partij pleit ook voor een jaarlijkse burgerbegroting waarbij de Gelenaar volledig zelf beslist wat er moet gebeuren met 5 à 10% van de stedelijke begroting.