Geel

Primeur voor oorlogsmonument stadhuis Geel : Namen op monument krijgen gezicht

Aan het oorlogsmonument, tussen het stadhuis en Cultuurcentrum De Werft, werd vrijdag het eerste infobord van ‘Kempense Klaprozen’ geplaatst. Daarop staat een QR-code, die je verwijst naar verhalen van omgekomen Kempense soldaten uit de eerste wereldoorlog . Op 11 november 1918 eindigde de Eerste Wereldoorlog. Om de omgekomen soldaten te herdenken, werden in de meeste gemeenten en steden monumenten opgericht die een belangrijke rol spelen tijdens herdenkingsplechtigheden. Die bevatten een lijst namen van jongens en mannen die naar het front trokken, maar nooit mee naar huis terugkeerden. Bij de oprichting waren deze omgekomen soldaten geen onbekenden, maar nu zijn de verhalen vervaagd. Daar wilden Erfgoed Noorderkempen, k.ERF, het team van ‘Kempense Klaprozen’ en 18 Kempense gemeenten verandering in brengen. Het onderzoeksproject ‘Kempense Klaprozen’ startte zeven jaar geleden in Sint Maria Geel. Geschiedenisleraar Herman Sterckx ging samen met zijn leerlingen op intensieve speurtocht naar archiefstukken en verhalen van omgekomen Kempense soldaten, de ‘Kempense Klaprozen’. Ze werden daarbij gesteund door lokale heemkringen en archieven. Tegen 11 november gaan overal infoborden met een QR-code verschijnen aan alle oorlogsmonumenten van de 18 deelnemende Kempense gemeenten. Over een 700-tal Kempense soldaten werd er informatie verzameld