Geel

Stad gaat 45% minder energie verbruiken in 10 gebouwen

De stad Geel gaat zijn energieverbruik aanpakken met hulp van het Vlaams Energiebedrijf. In een zogenaamd energieprestatiecontract zijn 10 stedelijke gebouwen opgenomen – het stadhuis, het zwembad, de sporthal, de bibliotheek, het cultureel centrum en enkele scholen. De stad zal in deze gebouwen 45% op zijn elektriciteitsverbruik en 18% op zijn aardgasverbruik besparen. Het pakket aan energiebesparende maatregelen kost 1,7 miljoen euro, betaald door het energiedienstenbedrijf ESCO. Gedurende twaalf jaar betaalt de stad deze investeringen terug met een deel van de energiebesparing. “De stad begint hiermee aan het grootste energie-efficiëntieproject ooit in de Kempen”, klinkt het bij het bestuur.

De investeringen verdienen zichzelf relatief snel terug waardoor middelen vrijkomen om voor andere noden in te zetten. Naast ‘klassieke’ maatregelen zoals relighting en stookplaatsrenovatie wordt ook de warmtekrachtkoppeling voorzien in het Sociaal Huis en worden in één school de ramen volledig vervangen.