Kasterlee

Thomas More en Umicore slaan handen in elkaar om leerlingen enthousiast te maken voor wetenschap en techniek met lespakket STEM

Op woensdag 24 oktober verwelkomde Umicore heel wat geïnteresseerde leerkrachten van middelbare scholen uit de Kempen. Tijdens dit evenement stelden Umicore en Thomas More het educatief lespakket voor dat de studenten leerkrachtenopleiding Thomas More ontwikkelden in samenwerking met Umicore. Thema van dit lespakket is duurzame technologie met Umicore als voorbeeld. Aan de hand van lesopdrachten en praktische proefjes maken de leerlingen kennis met de wereld van duurzame technologieën.

Met dit educatief pakket wilt men jongeren enthousiast maken voor wetenschap en techniek. Hen aanzetten tot wetenschappelijk denken, nieuwsgierigheid, creativiteit en innovatie. Aansluitend op het lespakket is een bedrijfsbezoek bij Umicore voorzien.
Het project kadert in de eindtermen van de eerste graad STEM in het middelbaar onderwijs en werkt vakoverschrijdend. Zo ontdekken leerlingen niet enkel meer over wetenschap en chemie maar er komen ook sociale, taalkundige en wiskundige vaardigheden bij kijken.

Jan Vliegen, site-manager Olen: “Wij willen jongeren zo vroeg mogelijk warm maken voor technologie & wetenschap. De jeugd van vandaag vormen onze toekomstige medewerkers en leiders. Ze zijn één van de belangrijkste schakels in het bouwen aan een duurzame toekomst.”

Renilde Nihoul, Thomas More: “Dit lespakket is een win-situatie. Zowel voor de leerkrachten die kant-en-klare lespakketten krijgen aangereikt. Daarnaast is het voor onze studenten heel interessant en geeft het veel voldoening dat deze meteen inzetbaar zijn. Tot slot is het voor Umicore een mooie kans om jongeren warm te maken voor wetenschap en techniek.”

Sabine Van Elst, leerkracht Sancta Maria Kasterlee: “Voor ons is het interessant om met nieuw en actueel materiaal aan de slag te kunnen gaan. Het onderzoekend leren komt hier aan bod, dit past perfect in de STEM filosofie. Bruggen bouwen tussen onderwijs en de bedrijfswereld is van groot belang. Dit lespakket is kant-en-klaar en meteen inzetbaar, we gaan hier zeker mee starten. Daarnaast is het voor leerlingen van de eerste graad een unieke kans om een bedrijfsbezoek te brengen.”