Meerhout

Bevoegdheden burgemeester en schepencollege bekend in Meerhout

Het nieuwe college van burgemeester en schepenen in Meerhout legde de taken voor de volgende zes jaar vast. CD van afscheidnemend burgemeester Jos Engelen ging bij de stembusslag twee zetels achteruit, maar blijft in Meerhout de grootste partij. Nieuwe burgemeester Nele Geudens krijgt de portefeuilles Veiligheid, Personeel, Communicatie, Burgerzaken, Financiën,Ruimtelijke Ordening en Kerken. Ook Jan Melis en Roger ­Verheyen verlengen hun mandaat: Melis als schepen van Onderwijs, Toerisme en Cultuur, Verheyen van Sport, Mobiliteit, Landbouw en Huisvesting. Sp.a won bij de verkiezingen een zetel én een schepenzitje. Stemmenkampioen Fons Hannes wordt schepen van Groen, Milieu, Openbare Werken en Dierenwelzijn. Luc Lievens behoudt zijn posten Jeugd, Senioren en Ontwikkelingssamenwerking. Nieuwkomer in het college Jan Peys neemt Welzijn, Gelijke Kansen, Buitenschoolse Kinderopvang, Middenstand & Lokale Economie en Tewerkstelling voor zijn rekening.