Geel

Geelse leerlingen uit tweede graad secundair onderwijs leren Amnesty International kennen

Zo’n 400 leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs werden woensdag door de stad Geel uitgenodigd in de cinema. De leerlingen kregen de film ‘Liyana’ voorgeschoteld, een verrassende combinatie van spannende animatie en documentaire over aidsweeskinderen. Daarna gingen de leerlingen in de klas aan de slag met een pedagogisch pakket. Het kaderde allemaal binnen het Geelse project ‘ngo in de kijker’, een eer die dit jaar Amnesty International te beurt viel.

Amnesty streeft naar een wereld waarin respect heerst voor de mensenrechten van álle mensen en gebruikt de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als leidraad. Dit jaar is ‘mensenrechtenverdedigers’ het centrale thema van de campagne van Amnesty. Dit vormt de rode draad in het lessenpakket, de film en de Schrijf-ze-vrijdag waaraan eind oktober zeker 600 leerlingen deelnamen.

Het grote publiek kan Amnesty International vinden op de Oxfam Wereldwinkel Kadobeurs op 30 november, 1 en 2 december in De Waai. Schrijf er mee een brief en kom zo op voor mensen die opkomen voor mensen.