Geel

Marlon Pareijn (CD&V) en Tom Corstjens (N-VA) zijn nieuw in schepencollege stad Geel

De nieuwe Geelse bewindsploeg voor de komende zes jaar is bekend. Vera Celis (N-VA) blijft de komende zes jaar burgemeester. Griet Smaers (CD&V) neemt als schepen sociaal beleid het voorzitterschap van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst op.

Zowel N-VA als CD&V verwelkomen een nieuwe schepen. Marlon Pareijn (CD&V) en Tom Corstjens (N-VA) vervoegen in januari het schepencollege. Griet Verhesen (CD&V) en Pieter Verhesen (N-VA) treden niet meer aan als schepen. Bart Julliams (N-VA), Nadine Laeremans (CD&V), Ben Van Looveren (CD&V) en Marleen Verboven (N-VA) zetten hun mandaat verder.

N-VA en CD&V hebben ook de beleidsdomeinen van hun schepenen definitief vastgelegd:

Vera Celis, burgemeester (N-VA): algemeen beleid, veiligheid, informatie, communicatie en public relations, integrale kwaliteitszorg en dierenwelzijn

Bart Julliams, schepen (N-VA): ruimtelijke ordening, kernversterking, vergunningen en stadsvernieuwing, klimaat en duurzaamheid, milieu en natuurbeleid en trage wegen

Tom Corstjens, schepen (N-VA) : financiën en begroting, economie en personeel

Marleen Verboven, schepen (N-VA): cultuur, internationale samenwerking en ICT

Ben Van Looveren, schepen (CD&V): openbare werken, patrimonium, landbouw en platteland en woonbeleid.

Nadine Laeremans, schepen (CD&V): sport, evenementen, stadsanimatie, toerisme, ambtenaar burgerlijke stand, burgerzaken en senioren

Marlon Pareijn, schepen (CD&V): mobiliteit, fietsbeleid, onderwijs, jeugd, burgerparticipatie

Griet Smaers, schepen (CD&V): voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst, sociaal beleid en hulpverlening, zorg en gezondheid, tewerkstelling en sociale economie, Noord-Zuidwerking en diversiteit en kinderopvang