Geel

Stad weigert verkavelingsaanvraag voor site Laar-Laarsveld-Lemersveld

De stad Geel verleent geen omgevingsvergunning voor het verkavelen van een deel van een binnengebied gelegen tussen de straten Laar, Laarsveld en Lemersveld. Hier zouden 113 wooneenheden komen gelijk verdeeld over eensgezinswoningen en appartementen. Die zouden in twee van elkaar gescheiden zones ingedeeld worden van in totaal 2,8 hectare, dat is ruim een kwart van het volledige binnengebied van 10 hectare.

Het stadsbestuur wenst eerst een visie te krijgen op de ontwikkeling van het volledige binnengebied en een voorstel tot fasering, alvorens een vergunning af te leveren. Tijdens het openbaar onderzoek protesteerde de buurt fel tegen de voorliggende plannen. Omdat ze zich niet konden vinden in de woondichtheid die toegepast werd en de verkeersafwikkeling die via Lemersveld naar het centrum werd uitgetekend. Tegen de vergunningweigering is nog beroep mogelijk.