GeelKasterleeMol

W kracht vraagt omgevingsvergunning aan voor 4 windturbines op grens Geel-Kasterlee

Het energiebedrijf W-kracht vroeg een omgevingsvergunning aan voor een nieuw windmolenpark met vier turbines op de grens van Kasterlee en Geel. Daarvan zou 1 in Kasterlee komen en de drie andere in Ten Aard. Volgens de plannen vormen de vier locaties een rechte lijn parallel met en pal naast de N19g, de nieuwe verbindingsweg tussen Geel en Kasterlee.

W-Kracht volgt het voorschrift dat zo veel mogelijk bestaande landschapslijnen, meestal kanalen of snelwegen, moet worden gevolgd bij de inplanting van nieuwe windmolens. De masten komen te staan op Langen Aart in Kasterlee, de Roerdompstraat en Drossaardshoevedreef in Geel: twee ten zuiden van de druk gebruikte Roerdompstraat, twee ten noorden ervan. Die laatste twee zijn aan weerszijden van de Kleine Nete gepland. Het gaat om grote constructies met een masthoogte van 121 meter en een rotorlengte van 41 meter. De totale hoogte met opstaande wiek bedraagt 161 meter. De turbines hebben een vermogen van 2.300 kilowatt. In de omgeving woont slechts een handvol landbouwers, die met hun bedrijf naast de drukke N19g zitten. De turbine die het dichtst bij een boerderij staat, is er nog 180 meter van verwijderd.

In Kasterlee loopt het openbaar onderzoek over de plannen nog tot 14 november, in Geel tot 18 november. Bezwaarschriften kunnen bij een van die twee gemeenten tot die uiterste datum worden ingediend. Deze gemeentebesturen geven alleen een advies, de provincie Antwerpen beslist over het al dan niet toekennen van de omgevingsvergunning. De plannen worden niet toegelicht op een informatievergadering omdat er door de karige bewoning niet expliciet naar gevraagd is. W-Kracht realiseerde ook het windmolenpark langs het Albertkanaal op Lammerdries, met zes turbines op het grondgebied van Geel en Olen.